Skip to content

Börja här

October 26, 2010 by admin

Ok så du vill programmera för iPhone, här är de första stegen du måste gå igenom.

0) Köp en MAC

1) Installera Xcode från din OSX skiva - Information om Xcode på macblog.se
Skaffa programmet / utvecklingsmiljön Xcode till din Mac, programmet är gratis! Läs nedan samt punkt 3 för hur man skaffar Xcode.
Fråga: Kan man ladda hem endast iOS iPhone SDK utan att samtidigt ladda hem XCode?
Svar: Nej nej nej... Illa, man kan inte enkom ladda hem iPhone SDK och lägga till det till Xcode... Utan man måste ladda hem hela skiten tillsammans.

2) Skaffa ett AppelID - Create an Apple ID på apple.com

3) Ladda hem och installera iOS SDK samt Xcode...
- Download iOS SDK (and Xcode...) from apple.com
- Läs om Xcode på macblog.se

4) Lär dig Objective-C - Information om Objective-C på macblog.se

5) Börja programmera

6) Kolla mina länkar - programmeringslänkar

AdaptiveThemes