Skip to content

Macblog.se använd som referens i Examensarbete

user warning: Unknown column 'u.signature_format' in 'field list' query: SELECT c.cid as cid, c.pid, c.nid, c.subject, c.comment, c.format, c.timestamp, c.name, c.mail, c.homepage, u.uid, u.name AS registered_name, u.signature, u.signature_format, u.picture, u.data, c.thread, c.status FROM comments c INNER JOIN users u ON c.uid = u.uid WHERE c.nid = 166 AND c.status = 0 ORDER BY c.thread DESC LIMIT 0, 50 in /home/gameonse/public_html/macblog.se/d/modules/comment/comment.module on line 992.

August 10, 2013 by admin

Macblog.se använd som referens i Examensarbete

Kul att se att någon gillar det man skriver, idag hittade jag (dock lite långt efteråt...) att en av mina artiklar använts som referens i ett Examensarbete vid Malmö Högskola, Teknik och Samhälle, betitlat "Grafiskt användargränssnitt kontra kommandoradsgränssnitt En jämförande studie av gränssnitts effektivitet för expertanvändare". Arbetet kan man finna här http://dspace.mah.se eller här PDF, jag finns med som ref nr 18 på sidan 36 där man hänvisar till mitt inlägg http://www.macblog.se/terminal-shell-bash-osx-tiger-1

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

AdaptiveThemes